Kommende arrangementer:
 
Fyraftensmøde: Marine specialer Cup 2018 (Meeting in English)
Dato: Mandag d. 4. juni kl. 17:00 - 19:00
Sted: Den Blå Planet, Jacob Fortlingsvej 1, 2770 Kastrup
 
Fyraftensmøde: 25 års monitering af bundfauna og miljøgifte ved platforme i Nordsøen (v. Olie Gas Danmark), samt om de senest års observationer af havpattedyr off-shore
Dato: Torsdag d. 7. juni 2018 kl. 17:00-19:00
Sted: -
Martin Kielland
Havet i balance 2. plads
Peter Warnar
Havet i ubalance 2. plads
Dennis Lisbjerg
Havet i balance 1. plads
Dennis Lisbjerg
Havet i ubalance 1. plads
Dennis Lisbjerg
Dennis Lisbjerg
Maria Lund Paulsen
Peter Warnar
Kathrine Jessen
Dennis Lisbjerg
Kathrine Jessen
Maria Lund Paulsen
Camilla Jusjong Christensen
Kathrine Jessen
Kathrine Jessen
Martin Kielland
Martin Kielland
Niels Svensson
Dennis Lisbjerg
Chr. Ø Henrik Wichmann
Peter Warnar
Kisser Brøndum

Foreningens formål

Dansk Selskab for Marinbiologi (DSFMB) har som formål at udbrede kendskabet til marinbiologi samt styrke kommunikationen indenfor det marinbiologiske område.
 
Temadagen "Formidling af det marine miljø" giver et fremragende indblik i arbejdet for et bedre havmiljø (klik her), hvilket er yderligere  fremhævet af foredragsholdere (klik her)
 
Dansk selskab for marinbiologi (CVR-nummer 33430124)