Temadage

Temadag: Danmarks nye havplan - til glæde eller skræk for havmijøet og dens interessenter
Dato: Mandag d. 6. september kl. 9:30 - 17:00
Sted: Rambøll, Hannemans Allé 53, 2300 København S (og online)

Temadag: Akvakulturer i Danmark (Oplæg og program)
Dato: Tirsdag d. 12. marts kl. 9:30-17:00
Sted: Den Blå Planet, Danmarks Akvarium, Jacob Fortlingsvej 1, 2770 Kastrup

Danmarks Havstrategi
Dato: Torsdag d. 26. oktober 2017 kl. 10:00-17:00
Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S

Program med præsentationer (klik her)

Hjælper Miljøkonsekvensvurderinger Miljøet i Havet - Vurdering af VVM direktivets virkning på havmiljøet 
Dato: Torsdag d. 8. oktober 2015 kl. 9:00 til 16:30
Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, DK-2300 København S

Program med præsentationer (klik her)
Referat (klik her)

Formidling af det marine miljø
Dato: Torsdag d. 2. oktober kl. 9:00-17:00
Sted: VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N

Program med præsentationer (klik her)
Referat (klik her)
Sammendrag (klik her)
Uddrag fra foredragsholdere (klik her)

Femern Bælt-forbindelsen og havmiljøet
Dato: Torsdag d. 21. november kl. 16:00 - 20:00
Sted: Femern A/S - Vestersøgade 10, 1601 København V.

Fremtidens planlægning og arealanvendelse på havet
Dato: Torsdag d. 26. september 2013 kl. 09:30 til 17:00
Sted: Danmarks Rederiforening, Amaliegade 33, 1256 København K 
Program med præsentationer (klik her)
Referat (klik her)

Temadag: Øresund under overfladen - nu og i fremtiden
Dato: 11. oktober 2012 kl. 9:00-16:30
Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
Program med præsentationer (klik her)
Referat af paneldiskussion (klik her)


Temadag: Havet omkring Danmark - tilstand og overvågning

Dato: 26. okotober 2011 kl.9:20-16:45
Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S.
Se referat her (udarbejdet af Henrik Wichmann)

Mini-temadag: Den globale opvarming og havstigningen i de danske farvande
(temadagen blev aflyst pga. for få tilmeldinger)
Dato: 12. oktober 2010 kl. 13-17
Sted: Kvarterhuset Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Temadag: Havmiljøet og de faste forbindelser
Dato: 30. september 2010 kl. 9:00-17:00
Sted: Auditorium A, Østervoldgade 10, København Ø.

Et realistisk fremtidsscenarie for Dansk Akvakultur
Dato: 18. marts 2010
Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S.

Temadag: Offshore Wind Farms and Conservation of Red Throated Divers
Dato: 16. november fra kl. 10-16:30
Sted: DONG Energy, AC Meyers Vænge 9, 2450 Copenhagen SV.
Se referat og indslag
 
Sted: DONG, Teglholmen, 2450 Købehavn S.
 
Dato: 8. maj 2008
Sted: DONG Energy, AC Meyers Vænge 9 (Teglholmen), 2450 København S.
 
Nordic Workshop on Marine Spatial Planning
Dato: 6.-8. juni 2007
Sted: Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, Copenhagen, Denmark
 
Marin monitering -før, nu og i fremtiden
Dato: 26. oktober 2006
Sted: Miljøkontrollen, Kalvebod Brygge 45, København V.
 
The European Marine Strategy - Nordic and Baltic Perspectives
Dato: 3.-4. november 2005
Se konklusioner
 
Havet i balance
Dato: 30. september 2004
 
Dansk selskab for marinbiologi (CVR-nummer 33430124)