Kommende arrangementer:
 
Fyraftensmøde: Olie og gas - monitering af bundfauna og havpattedyr 
Dato:
Tirsdag d. 18. september 2018 kl. 17:00-19:00
Sted: -
 
 
 
Vinderen af Marine Specialer Cup 2018 blev Anna Olesen med hendes oplæg om toksiske alger - stort tillykke. Godt gået!
 
Også kæmpe ros til de andre deltagere for engagement og spændende oplæg.
 
 
Martin Kielland
Havet i balance 2. plads
Peter Warnar
Havet i ubalance 2. plads
Dennis Lisbjerg
Havet i balance 1. plads
Dennis Lisbjerg
Havet i ubalance 1. plads
Dennis Lisbjerg
Dennis Lisbjerg
Maria Lund Paulsen
Peter Warnar
Kathrine Jessen
Dennis Lisbjerg
Kathrine Jessen
Maria Lund Paulsen
Camilla Jusjong Christensen
Kathrine Jessen
Kathrine Jessen
Martin Kielland
Martin Kielland
Niels Svensson
Dennis Lisbjerg
Chr. Ø Henrik Wichmann
Peter Warnar
Kisser Brøndum

Foreningens formål

Dansk Selskab for Marinbiologi (DSFMB) har som formål at udbrede kendskabet til marinbiologi samt styrke kommunikationen indenfor det marinbiologiske område.
 
Temadagen "Formidling af det marine miljø" giver et fremragende indblik i arbejdet for et bedre havmiljø (klik her), hvilket er yderligere  fremhævet af foredragsholdere (klik her)
 
Dansk selskab for marinbiologi (CVR-nummer 33430124)