Kommende arrangementer:
 
Fyraftensmøde: Boulder reefs and fish in Danish Waters: History, management and our latest biological results
Dato: Tirsdag d. 30. oktober 2018 kl. 17:00-19:00
Sted: 
Universitetsparken 4, 3. sal, 2100 Kbh. Ø 
 
Oplægsholdere: Jon Christian Svendsen (DTU Aqua) og Tim Wilms (DTU Aqua)

Inspiration:

- Coastal Reef Restoration (klik her
- Project:"Effects of marine reefs on abundance and diversity of fish and porpoise" (klik her)

Meeting held in English

Martin Kielland
Havet i balance 2. plads
Peter Warnar
Havet i ubalance 2. plads
Dennis Lisbjerg
Havet i balance 1. plads
Dennis Lisbjerg
Havet i ubalance 1. plads
Dennis Lisbjerg
Dennis Lisbjerg
Maria Lund Paulsen
Peter Warnar
Kathrine Jessen
Dennis Lisbjerg
Kathrine Jessen
Maria Lund Paulsen
Camilla Jusjong Christensen
Kathrine Jessen
Kathrine Jessen
Martin Kielland
Martin Kielland
Niels Svensson
Dennis Lisbjerg
Chr. Ø Henrik Wichmann
Peter Warnar
Kisser Brøndum

Foreningens formål

Dansk Selskab for Marinbiologi (DSFMB) har som formål at udbrede kendskabet til marinbiologi samt styrke kommunikationen indenfor det marinbiologiske område.
 
Temadagen "Formidling af det marine miljø" giver et fremragende indblik i arbejdet for et bedre havmiljø (klik her), hvilket er yderligere  fremhævet af foredragsholdere (klik her)
 
Dansk selskab for marinbiologi (CVR-nummer 33430124)