Møder

Foreningen afholder årligt 6-8 møder, der omfatter både strengt marinbiologiske samt bredere tværfaglige emner på dagsordenen.
 
Møderne holdes på forskellige lokaliteter.
 
I 2010 havde foreningen afholdt 50 møder og temadage siden foreningen blev gendannet i 2002.
 
 
 

Kilde: Johannes Jansson - norden.org
Dansk selskab for marinbiologi (CVR-nummer 33430124)