Dansk selskab for for marinbiologi ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer. Medlemmerne vælges af generalforsamlingen for ét år, med mulighed for genvalg.
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og et antal menige medlemmer.
 
 En ordinær generalforsamling afholdes hvert kalenderår inden udgangen af april.
 
Se yderligere i foreningens vedtægter.
 
 
  
Dansk selskab for marinbiologi (CVR-nummer 33430124)