Foreningens historie

DSFMB startede som en række faglige møder mellem en gruppe marinbiologer med tilknytning til Zoologisk Museum i København. Denne gruppe, som gik under betegnelsen Marinbiologisk Klub, skiftede i slutningen af 1980'erne navn til Dansk Selskab for Marinbiologi (DSFM), og kredsen af deltagere blev udvidet. Selskabets aktiviteter ophørte imidlertid i løbet af år 2000, bl.a. fordi formanden forlod landet.

I 2002 tog en kreds af marinbiologer initiativ til genetablering af selskabet, og den 28. november 2002 blev der således holdt et møde, hvor selskabet blev erklæret gendannet. I 2004 skiftede foreningen sin forkortelse fra DSFM til DSFMB.

Ved møderne i DSFMB lægges vægt på en fremlæggelse på højt fagligt niveau af foredragsholderne og en åben og engageret debat. En vigtig del af arrangementerne er også, at medlemmer og gæster kan mødes uformelt og hyggeligt omkring interessen for marinbiologi.

Dansk selskab for marinbiologi (CVR-nummer 33430124)