Hvem er vi?

Tang
 
Dansk Selskab for Marinbiologi (DSFMB) har som formål at udbrede kendskabet til marinbiologi samt styrke kommunikationen indenfor det marinbiologiske område.

Dette udmøntes ved årligt at afholde 6-8 møder, hvor et emne belyses ved oplæg og foredrag efterfulgt af spørgsmål og diskussion. Møderne holdes på forskellige lokaliteter, og der sættes både strengt marinbiologiske samt bredere tværfaglige emner på dagsordenen.

Selskabet henvender sig til alle med interesse for marinbiologi. Medlemmerne er således biologer, biologassistenter, studerende og folk fra andre faggrupper som f.eks. miljø, klima og fiskeri.

Møderne planlægges og arrangeres af en bestyrelse, som kan kontaktes med forslag, idéer og kritik.

Læs mere om foreningen på Facebook og LinkedIn

Dansk selskab for marinbiologi (CVR-nummer 33430124)