2010

Julemøde: Når en lokal møder en fremmed
Dato: 8. december kl 17:00-19:00
Sted: Miljøministeriet

Ekskursion: Hydrografi og maritime data
Dato: 3. november 2010 kl. 17-19
Sted: Farvandsvæsenet

Hvordan har fiskene og skaldyrene det?
Dato: 16. juni 2010
Sted: By - og Landskabsstyrelsen

Hvorfor kameraer ombord på danske fiskefartøjer? Den politiske og forskningsmæssige vej frem til en Ny Europæisk Fiskeripolitik
Dato: 11. maj 2010
Sted: Fødevareministeriet

Øjne på Stilke
Dato: 24. februar 2010
Sted: By - og Landskabstyrelsen

Dansk selskab for marinbiologi (CVR-nummer 33430124)