2022

Ikke-hjemmehørende arter i danske farvande- Udbredelse og udvikling
Dato: tirsdag d. 29. marts 2022, kl. 17:00-19:00
Sted: Universitetsparken 4, 3. sal, 2100 København og online
Dansk selskab for marinbiologi (CVR-nummer 33430124)