2021

Giv naturen plads - eutrofiering, klima og biogeokemi i Danmark
Dato: Tirsdag d. 19. januar 2021 kl. 17:00-19:00
Sted: Digitalt (Opkobling og tilmelding via Zoom)
Dansk selskab for marinbiologi (CVR-nummer 33430124)